Jakob Lorber (1800-1864)

J. Lorber (1800-1864)Het was in de vroege ochtend van de 15de maart 1840 dat Jakob Lorber een stem in zijn binnenste hoorde, die hem de opdracht gaf: "Sta op, neem je pen en schrijf!" Hij gaf onmiddellijk gehoor aan deze ongewone opdracht, niet vermoedend dat hij op dat moment geroepen werd tot een taak die zijn hele verdere leven in beslag zou nemen. In de 24 jaren die volgden, tot zijn dood, werden hem meer dan 10.000 pagina's gedicteerd. Zo ontstond een uniek werk, zo diepgaand en veelomvattend van inhoud, dat men hier met recht kan spreken van een uitzonderlijk fenomeen. Hier is niet de eenvoudige musicus uit Stiermarken (Oostenrijk) aan het woord. De schat aan gegevens op praktisch elk gebied en de veelzijdige kennis en diepe wijsheid stijgen ver uit boven het gewone menselijke kennen en kunnen.
Hij is ook degene die middels het boekje "De geneeskracht van het zonlicht" (zie Literatuur) de basis heeft gelegd voor de producten die in de heliopathie worden toegepast.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Jakob Lorber Stichting.