Heliopathie - inleiding

Wat zijn zonnemiddelen? In het boekje Geneeskracht van het zonlicht, op mediamieke wijze ontvangen door Jakob Lorber (die zich schrijfknecht van God noemde), wordt door de Heer bekendgemaakt hoe geneesmiddelen op basis van natuurproducten en zonnekracht kunnen worden gemaakt. In dit boekje beschrijft Lorber hoe bepaalde stoffen hun geneeskrachtige werking kunnen versterken als ze een bepaalde tijd in speciale houders (meestal van violet glas) in de zon worden gezet.

De essentie van een zonnegeneesmiddel is zonlicht, gebonden aan materie. Zoals kenners van de Nieuwe Openbaringen zullen weten, maakt Jezus daarin bij alle adviezen voor de wedergeboorte van de geest en de ziel een geneeskunde bekend die verwant is aan de homeopathie en de ziel versterkt en op deze wijze het lichaam geneest. Dus zonlicht gebonden aan b.v. zeezout of bestanddelen van planten of dieren. Als je naar de natuur kijkt, zie je dat elke plant zonlicht opvangt en een bepaald zonneaandeel opneemt. Alle geneeskracht in de natuur is uiteindelijk afkomstig van het zonlicht, dat met zijn straling de levenskrachtige werking veroorzaakt van lucht, water en allerlei andere elementen, waarvan zich ook de natuurgeneeskunde bedient; maar alleen de zonnelichtgeneesmiddelen zijn in staat om het hele zonnespectrum in zich op te nemen en als zodanig als medicament te bewaren en over te dragen aan degene die ziek is. Volgens de natuurgeneeskunde ontstaat elke ziekte vanuit een of andere zwakte in het menselijke zielencomplex, een waarheid die de arts Paracelsus al in de Middeleeuwen verkondigde. Doordat de natuurlijke zon als draagster van geestelijke zonnekracht bij haar straling tevens opbouwende zielenpotenties afgeeft, werken de in de zonnegeneesmiddelen opgeslagen energieŽn versterkend in op de zielenelementen van de mens. Dit is in veel gevallen in de praktijk met succes beproefd. In sommige gevallen bleef succes uit omdat men zich niet aan het bijbehorende dieet hield.

Een algemeen bekend zonnegeneesmiddel zijn de melksuikerbolletjes ofwel globuli. Deze worden drie ŗ vier weken in violette glazen schaaltjes in de zon gezet. Ze worden in ieder organisch proces gebruikt, zodat deze zijn extra energie aan de organische processen kan toedienen en op deze wijze het tekort aan energie en licht in de ziel en het lichaam aanvult en daardoor in staat is een reactie op te roepen waartoe normale melksuiker niet in staat is. De wetenschap is nu in staat zonlicht te meten van verschillende producten met verschillende soorten apparatuur. Hiertoe maakt men gebruik van een lichtdichte kamer, waar de kleine lichtimpulsen die van een product komen, worden gemeten en op een computer weergegeven. Deze lichtquanten zoals ze worden genoemd, zijn in ons voedsel allemaal in verschillende mate en verhoudingen aanwezig. Als wij voedsel in de magnetron doen, invriezen of koken, dan geeft dat een waarneembaar verschil.
Een juiste voeding is dus een basisvoorwaarde voor het gebruik van homeopathie en heliopathie ofwel zonnegeneesmiddelen. Zie ook de speciaal samengestelde lijst met gezonde voeding